Dokumentation

Kvalitet; Dokumentation

JOKRAB tar ansvar för hela kedjan från montage till och med test av det färdiga systemet och dokumenterar varje led. Det gör det enkelt för kunden att se exakt vad vi har gjort samt att det är lätt att utföra underhåll och reparationer på den utrustning som vi har utvecklat och monterat.
Varje installation ger sålunda upphov till minst följande dokument: Elektriskt schema, Yttre och inre förbindning, Komponentlista, Layout, Testprotokoll

<<Tillbaka

      info@jokrab.com