Martin Kajsa Johan Daniel

Personal

JOKRABs medarbetare är mångsidiga. Det gör det möjligt för ett litet företag som JOKRAB att lösa stora och komplexa problem.

Företagets anställda har sina rötter i trakten runt JOKRAB, vilket säkert är en anledning till att personalomsättningen är mycket låg. Det bidrar också till att kunnandet på JOKRAB bevaras!

      info@jokrab.com